Bestyrelsen

Formand:
Birte Mølgaard

øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Jan Sau Johansen
Peter Jørgensen
Lene Kjellerup
Irene Gripping

Suppleant:
Conny Østergaard
Sonja Wied

Observatør for underviserne:
Irene Gripping.

Skole leder:
Lene Kjellerup
træffes mandag til og med onsdag ml. 11.00 og 13.00 på mobil 29 21 80 92
eller mail: mail@mcok.dk